De natuurlijke wetmatigheid

Aangeboren potentieel

17 jaar geleden stelden we als doel, een manier te ontwikkelen waarmee we het aangeboren potentieel van een persoon konden duiden. Daarbij wilden we geen relatie leggen met aangeleerde kwalificaties of referentiekaders die de persoon gekleurd hebben.

Observatietechnieken uit de psychologie hebben we tevens uitgesloten, omdat men hierbij kennis verwerft omtrent het doen en laten van dieren/mensen vanuit waarneembaar en meetbaar gedrag. Hierbij wordt er geen aandacht geschonken aan bewustzijn. Voor ons staat groei van bewustzijn juist centraal.

Fibonacci spiraal

We raakten geïnspireerd door wetmatigheden uit de natuur. Wetmatigheden als de gulden snede, de rij van Fibonacci en Phi, waarmee natuurlijke verhoudingen meetbaar en zichtbaar worden.

Kwantum technologie

Leringen van natuurkundigen Max Planck en Werner Heisenberg gaven ons inzicht in wetmatigheden van de kwantummechanica. Kwantummechanica leerde ons dat bewustzijn, gedachten en materie onlosmakelijk in verbinding staan. Vervolgens zijn we ons gaan verdiepen in het kwantum-non-lokaliteit-verschijnsel en Kwantumverstrengeling, waarbij op afstand objecten direct met elkaar verbonden zijn, zonder dat de tussenliggende ruimte ertoe doet.

Door op abstracte wijze verbanden te leggen tussen deze natuurlijke wetmatigheden hebben we op onorthodoxe wijze een formule ontwikkeld waarmee we de Core, de blueprint van een persoon kunnen meten.