Core Analyse

Het beste worden in jezelf zijn!

Core Analyse

De samenhang van persoonlijkheid en psyche wordt gedifferentieerd.
De CoreAnalyse analyseert iemands intrinsieke emotionele triggers en wordt al enkele jaren internationaal toegepast in o.a. de topsport, door jonge succesvolle YouTubers, CEO’s en artiesten in de film- en muziekindustrie.

Controle

De reden hiervan is dat deze individuen zeer veel waarde hechten aan controle over eigen emoties om een uitzonderlijke prestatie neer te zetten en daarnaast privé gelukkig te blijven.Voor cliënten die tevens publieke figuur zijn, is het belangrijk dicht bij zichzelf te blijven om te voorkomen dat ze publiek eigendom worden. 

Momentopname

Het vaststellen van de Core is geen momentopname. De waarden zijn tevens niet te manipuleren. Ook zijn ze niet leeftijdsafhankelijk. Reverentiekaders of inducties van buitenaf hebben geen invloed op de uitkomst van de analyse. In tegenstelling tot drijfveren spelen tijdelijke invloeden geen rol bij het duiden van iemands intrinsieke emotionele triggers.

Emotioneel graven

Bij de CoreAnalyse is emotioneel graven niet nodig, hierdoor valt er voor veel mensen een grote drempel weg om zichzelf te leren kennen, zich verder te ontwikkelen of eigen problemen op te lossen.

Inzicht

Cliënten krijgen inzicht en worden bewust van de samenhang, invloed en functies van het onderbewuste, het bovenbewuste, intuïtie, gevoel, ratio, aangeleerd gedrag, talenten en oorsprong van de gedachtestroom. Daarnaast heeft het bewust aansturen van deze onderdelen instantaan invloed op het fysieke.
 
De CoreAnalyse wordt tevens ingezet voor trauma indicatie, hoogsensitiviteit en Burn-Out preventie.

Studenten

De CoreAnalyse is een oplossing voor studenten. Aangeboren motivatie en Inspiratie triggers worden in kaart gebracht. Aangeboren competenties en haalbaarheid van benodigde competenties kunnen met de CoreAnalyse van tevoren nauwkeurig worden geduid waardoor beroepskeuze en studierichting logischer wordt.

Door kwalificatie vanuit aangeboren kwaliteiten ontstaat herkenning en erkenning van eigen identiteit. Dit geeft de scholier meer rust, zekerheid en houvast.