Hoe dan

Meten is weten

Ontstaan

Voor het ontwikkelen van de CoreAnalyse is een uniek algoritme ontwikkeld. Hiervoor is meer dan 20 jaar onderzoek gedaan naar gedragingen van individuen in de leeftijden 13 tot 90 jaar. 

Algoritme

Middels ons unieke algoritme kunnen we met grote accuratesse iemands intrinsieke emotionele triggers in kaart brengen. Deze triggers hebben we de “Core” genoemd. Input voor het algoritme wordt vanuit praktisch oogpunt per opdrachtgever bepaald.

Momentopname

Het bepalen van de Core is geen momentopname. De waarden zijn tevens niet te manipuleren. Ook zijn ze niet leeftijdsafhankelijk. Reverentiekaders of inducties van buitenaf hebben ook geen invloed op de uitkomst van de analyse. In tegenstelling tot drijfveren spelen tijdelijke invloeden geen rol bij het vaststellen van iemands intrinsieke emotionele triggers.

Bij de CoreAnalyse is emotioneel graven niet nodig. Hierdoor valt er voor veel mensen een grote drempel weg om zichzelf te leren kennen, zich verder te ontwikkelen of persoonlijke problemen op te lossen.