Selectie, Ontwikkeling & Werkplezier

vanuit intrinsieke motivatie

De sleutel

Het is bekend dat een functieomschrijving benodigde competenties (kennis en vaardigheden) weergeeft. Deze competenties worden ontplooid vanuit je persoonlijke eigenschappen. Deze eigenschappen vormen de sleutel tot alle mogelijkheden in het leven.

De eigenschappen van het Human Capital worden door de CoreAnalyse tot op individueel niveau in kaart gebracht zonder tijdrovende assessment procedures.

Intrinsiek Potentieel

Naast diplomering en ervaring is ook het intrinsieke verborgen potentieel nu zichtbaar. U beschikt daardoor over optimale stuurinformatie. De waarde van het bestaande Human Capital kan vanaf nu praktisch worden herzien, voor optimale herpositionering

Input

De input die wij gebruiken wordt per opdrachtgever bepaald waardoor de analyseprocedure altijd “tailor made” is, daardoor efficiënt en per definitie tijdbesparend.

Werving & Selectie

Een optimale selectie maken door inzicht in intrinsieke motivaties. Tevens direct inzicht in haalbaarheid van (sleutel) competenties. Van tevoren kan worden vastgesteld welke competenties van nature aanwezig zijn en welke competenties extra aandacht nodig hebben. Het specifieke potentieel van uw investering wordt van tevoren zichtbaar.

Dit biedt tevens uitkomst voor personen zonder kwalificatie. Door kwalificatie vanuit intrinsieke kwaliteiten kan een gepaste functie gevonden worden.

Functioneringsgesprekken

De CoreAnalyse wordt gebruikt als rode draad bij functioneringsgesprekken. Door herkenning en erkenning van eigen identiteit ontstaat een natuurlijke empowerment bij de werknemer of trainee. Door de CoreAnalyse kunnen intrinsiek kwaliteit verder worden ontwikkeld en intrinsieke tekortkomingen gericht worden ondersteund.

Momentopname

Het bepalen van de Core is geen momentopname. De waarden zijn tevens niet te manipuleren. Ook zijn ze niet leeftijdsafhankelijk. Reverentiekaders of inducties van buitenaf hebben ook geen invloed op de uitkomst van de analyse. In tegenstelling tot drijfveren spelen tijdelijke invloeden geen rol bij het vaststellen van iemands intrinsieke emotionele triggers.

Bij de CoreAnalyse is emotioneel graven niet nodig. Hierdoor valt er voor veel mensen een grote drempel weg om zichzelf te leren kennen, zich verder te ontwikkelen of eigen problemen op te lossen.